KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG KENO

1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi cơ bản
a) Gồm rất nhiều hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 20 lần trong 01 kỳ Quay số mở thưởng để lựa chọn ra 20 số trong tập hợp các số từ 01 đến 80:

b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:

* Tổng giá trị trả thưởng tối đa thanh toán cho Hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng:

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng giải thưởng

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ/(chia cho) số lần trúng thưởng

– Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị phải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng

– Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung

2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi bổ sung
a) Các cách chơi bổ sung dựa vào kết quả Quay số mở thưởng của cách chơi cơ bản để xác định giải thưởng

b) Cơ cấu giải thưởng cho một (01) vé tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau

Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi bổ sung
Giá trị lĩnh thưởng đươc tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng
Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung
Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất ứng với mỗi cách chơi bổ sung.
Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.
Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu và giá trị của các giải thưởng, Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.

Keno ngày 26/08/2020 kỳ #0032946

01 06 09 16 25 28 33 34 35 36
40 42 43 46 55 57 62 68 72 78
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
12 8 9 11

Keno ngày 26/08/2020 kỳ #0032945

02 09 12 15 16 21 22 25 26 30
34 35 38 39 42 48 55 69 71 80
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
11 9 6 14

Keno ngày 26/08/2020 kỳ #0032944

02 09 13 16 26 27 30 31 35 39
40 44 45 48 63 64 71 74 78 80
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
11 9 9 11

Keno ngày 26/08/2020 kỳ #0032943

01 06 08 14 15 18 28 36 39 40
52 55 59 63 64 65 66 68 70 76
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
13 7 10 10

Keno ngày 26/08/2020 kỳ #0032942

01 05 07 10 12 15 16 22 26 27
32 36 37 38 40 43 50 72 73 78
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
12 8 5 15

Keno ngày 26/08/2020 kỳ #0032941

01 04 05 07 13 15 18 22 28 36
39 51 56 57 63 64 66 70 71 80
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
10 10 9 11

Keno ngày 26/08/2020 kỳ #0032940

05 14 16 20 28 29 31 35 37 45
57 58 60 61 66 67 73 77 79 80
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
8 12 11 9

Keno ngày 26/08/2020 kỳ #0032939

16 17 21 23 30 32 38 41 42 51
54 55 63 64 66 68 69 71 75 77
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
9 11 13 7

Keno ngày 26/08/2020 kỳ #0032938

02 03 04 06 09 12 15 25 26 28
31 33 34 38 48 61 62 67 69 75
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
10 10 6 14

Keno ngày 26/08/2020 kỳ #0032937

04 11 16 17 25 33 35 37 38 42
43 48 51 52 58 60 61 69 70 75
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
9 11 11 9