KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG KENO

1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi cơ bản
a) Gồm rất nhiều hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 20 lần trong 01 kỳ Quay số mở thưởng để lựa chọn ra 20 số trong tập hợp các số từ 01 đến 80:

b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:

* Tổng giá trị trả thưởng tối đa thanh toán cho Hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng:

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng giải thưởng

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ/(chia cho) số lần trúng thưởng

– Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị phải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng

– Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung

2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi bổ sung
a) Các cách chơi bổ sung dựa vào kết quả Quay số mở thưởng của cách chơi cơ bản để xác định giải thưởng

b) Cơ cấu giải thưởng cho một (01) vé tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau

Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi bổ sung
Giá trị lĩnh thưởng đươc tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng
Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung
Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất ứng với mỗi cách chơi bổ sung.
Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.
Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu và giá trị của các giải thưởng, Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032066

08 10 13 15 19 24 25 27 29 49
53 55 60 64 66 71 72 73 77 79
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
7 13 11 9

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032065

03 11 12 13 16 19 20 21 42 45
46 49 51 54 56 62 65 74 76 80
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
11 9 12 8

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032064

02 04 10 15 17 20 30 33 34 36
39 42 48 51 55 56 65 67 77 78
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
11 9 9 11

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032063

01 06 11 15 18 21 23 28 29 31
45 46 47 51 52 62 64 65 75 80
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
8 12 10 10

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032062

01 05 07 25 30 32 36 40 43 53
54 57 58 65 68 71 72 75 77 79
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
8 12 12 8

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032061

02 03 09 11 12 13 18 19 23 39
45 50 53 54 60 71 74 75 76 79
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
8 12 10 10

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032060

07 09 11 15 20 23 27 35 37 38
48 52 57 60 62 66 70 71 72 80
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
10 10 10 10

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032059

02 06 08 09 15 24 32 34 37 38
39 47 49 52 60 61 66 74 75 77
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
11 9 9 11

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032058

01 04 05 06 07 16 19 26 29 32
39 43 45 48 50 52 59 72 77 80
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
10 10 9 11

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032057

02 07 13 21 30 34 40 45 52 54
55 59 61 65 66 68 69 73 77 78
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
9 11 13 7