KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG KENO

1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi cơ bản
a) Gồm rất nhiều hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 20 lần trong 01 kỳ Quay số mở thưởng để lựa chọn ra 20 số trong tập hợp các số từ 01 đến 80:

b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:

* Tổng giá trị trả thưởng tối đa thanh toán cho Hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng:

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng giải thưởng

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ/(chia cho) số lần trúng thưởng

– Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị phải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng

– Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung

2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi bổ sung
a) Các cách chơi bổ sung dựa vào kết quả Quay số mở thưởng của cách chơi cơ bản để xác định giải thưởng

b) Cơ cấu giải thưởng cho một (01) vé tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau

Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi bổ sung
Giá trị lĩnh thưởng đươc tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng
Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung
Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất ứng với mỗi cách chơi bổ sung.
Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.
Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu và giá trị của các giải thưởng, Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032046

10 11 12 13 16 18 26 29 33 35
43 48 52 56 62 70 71 74 75 78
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
12 8 10 10

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032045

02 07 08 09 11 12 13 15 19 20
25 46 48 49 51 52 55 59 70 75
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
8 12 9 11

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032044

08 15 16 19 26 34 36 37 48 49
50 52 58 63 68 70 71 73 76 77
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
12 8 12 8

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032043

02 07 13 14 17 22 29 30 31 36
37 42 45 47 49 60 67 69 71 79
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
7 13 9 11

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032042

02 09 19 21 25 34 39 44 55 61
63 64 65 66 69 70 73 76 77 79
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
7 13 13 7

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032041

01 05 07 10 16 17 23 24 25 29
43 45 48 49 54 71 72 73 74 75
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
7 13 10 10

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032040

02 05 08 10 15 21 25 27 41 43
44 53 54 56 63 64 67 68 70 76
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
10 10 12 8

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032039

01 04 09 17 19 29 33 35 39 45
55 56 62 66 67 72 74 78 79 80
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
8 12 11 9

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032038

01 02 07 08 12 21 22 24 31 36
41 48 53 56 59 61 68 72 77 79
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
10 10 10 10

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032037

03 04 08 09 12 13 17 23 26 30
33 36 50 52 54 58 60 64 66 80
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
14 6 8 12