KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG KENO

1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi cơ bản
a) Gồm rất nhiều hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 20 lần trong 01 kỳ Quay số mở thưởng để lựa chọn ra 20 số trong tập hợp các số từ 01 đến 80:

b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:

* Tổng giá trị trả thưởng tối đa thanh toán cho Hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng:

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng giải thưởng

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ/(chia cho) số lần trúng thưởng

– Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị phải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng

– Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung

2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi bổ sung
a) Các cách chơi bổ sung dựa vào kết quả Quay số mở thưởng của cách chơi cơ bản để xác định giải thưởng

b) Cơ cấu giải thưởng cho một (01) vé tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau

Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi bổ sung
Giá trị lĩnh thưởng đươc tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng
Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung
Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất ứng với mỗi cách chơi bổ sung.
Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.
Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu và giá trị của các giải thưởng, Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032036

02 12 15 17 21 23 28 29 33 35
39 43 47 49 50 52 61 62 67 77
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
6 14 9 11

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032035

03 13 14 15 16 20 21 22 32 38
56 61 65 66 68 69 72 74 76 78
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
13 7 10 10

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032034

01 04 10 11 15 16 30 31 37 38
39 51 52 62 67 68 69 73 75 80
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
9 11 9 11

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032033

06 07 12 14 16 20 27 29 30 33
36 37 38 51 68 71 72 74 77 79
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
11 9 7 13

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032032

02 09 10 12 19 30 34 36 43 45
46 47 48 53 60 65 66 70 74 77
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
12 8 12 8

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032031

01 05 11 12 16 24 30 38 39 40
43 50 52 53 54 58 60 68 69 70
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
13 7 10 10

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032030

05 06 09 11 15 22 25 30 37 41
42 46 53 54 57 64 65 69 73 79
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
7 13 11 9

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032029

14 16 18 24 27 28 30 32 33 35
37 42 47 49 50 56 57 60 71 76
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
12 8 9 11

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032028

02 03 05 09 15 17 18 23 25 28
29 36 45 56 57 58 59 71 74 77
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
7 13 8 12

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032027

11 12 14 17 22 28 30 41 42 43
62 63 65 67 68 70 73 76 77 80
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
11 9 13 7