KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG KENO

1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi cơ bản
a) Gồm rất nhiều hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 20 lần trong 01 kỳ Quay số mở thưởng để lựa chọn ra 20 số trong tập hợp các số từ 01 đến 80:

b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:

* Tổng giá trị trả thưởng tối đa thanh toán cho Hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng:

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng giải thưởng

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ/(chia cho) số lần trúng thưởng

– Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị phải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng

– Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung

2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi bổ sung
a) Các cách chơi bổ sung dựa vào kết quả Quay số mở thưởng của cách chơi cơ bản để xác định giải thưởng

b) Cơ cấu giải thưởng cho một (01) vé tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau

Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi bổ sung
Giá trị lĩnh thưởng đươc tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng
Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung
Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất ứng với mỗi cách chơi bổ sung.
Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.
Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu và giá trị của các giải thưởng, Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.

Keno ngày 17/08/2020 kỳ #0032016

03 04 08 09 30 32 36 40 42 45
48 51 53 54 58 63 68 69 70 72
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
13 7 12 8

Keno ngày 16/08/2020 kỳ #0032015

05 08 09 13 14 25 30 37 40 43
45 46 47 48 61 64 65 70 75 79
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
8 12 11 9

Keno ngày 16/08/2020 kỳ #0032014

01 03 09 14 22 23 27 31 33 39
42 46 50 57 58 62 64 73 75 77
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
8 12 10 10

Keno ngày 16/08/2020 kỳ #0032013

04 07 10 14 19 21 23 24 27 45
48 49 51 52 55 60 63 70 77 80
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
9 11 11 9

Keno ngày 16/08/2020 kỳ #0032012

02 05 09 12 14 15 19 21 25 26
29 36 37 41 43 47 49 53 69 73
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
5 15 7 13

Keno ngày 16/08/2020 kỳ #0032011

02 07 14 20 23 25 26 27 28 33
46 53 56 57 65 67 68 72 74 77
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
10 10 10 10

Keno ngày 16/08/2020 kỳ #0032010

03 09 10 18 23 26 29 30 33 36
53 54 55 60 69 71 73 74 75 77
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
8 12 10 10

Keno ngày 16/08/2020 kỳ #0032009

04 06 10 13 14 17 23 27 32 39
40 54 56 61 62 64 67 72 76 78
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
13 7 9 11

Keno ngày 16/08/2020 kỳ #0032008

14 15 18 22 29 31 37 38 41 46
51 53 54 55 56 57 60 65 68 69
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
9 11 12 8

Keno ngày 16/08/2020 kỳ #0032007

01 05 06 09 10 17 30 32 36 42
44 58 61 65 66 68 69 73 74 76
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
12 8 11 9