KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG KENO

1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi cơ bản
a) Gồm rất nhiều hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 20 lần trong 01 kỳ Quay số mở thưởng để lựa chọn ra 20 số trong tập hợp các số từ 01 đến 80:

b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:

* Tổng giá trị trả thưởng tối đa thanh toán cho Hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng:

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng giải thưởng

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ/(chia cho) số lần trúng thưởng

– Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị phải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng

– Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung

2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi bổ sung
a) Các cách chơi bổ sung dựa vào kết quả Quay số mở thưởng của cách chơi cơ bản để xác định giải thưởng

b) Cơ cấu giải thưởng cho một (01) vé tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau

Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi bổ sung
Giá trị lĩnh thưởng đươc tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng
Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung
Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất ứng với mỗi cách chơi bổ sung.
Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.
Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu và giá trị của các giải thưởng, Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.

Keno ngày 16/08/2020 kỳ #0032006

04 10 25 29 31 32 38 41 42 44
47 48 52 53 59 68 70 72 78 79
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
12 8 13 7

Keno ngày 16/08/2020 kỳ #0032005

01 02 04 17 18 20 34 35 40 47
48 49 51 56 63 64 67 69 72 80
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
11 9 11 9

Keno ngày 16/08/2020 kỳ #0032004

02 05 06 13 19 22 24 29 30 31
45 51 52 57 59 65 70 71 74 79
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
8 12 10 10

Keno ngày 16/08/2020 kỳ #0032003

01 03 04 05 06 13 18 20 23 41
45 46 50 58 61 66 67 71 75 78
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
9 11 11 9

Keno ngày 16/08/2020 kỳ #0032002

04 08 13 14 18 20 28 42 48 49
58 59 60 61 63 65 70 72 74 77
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
13 7 13 7

Keno ngày 16/08/2020 kỳ #0032001

02 06 15 18 19 26 33 34 38 41
48 51 53 58 66 67 69 72 77 80
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
11 9 11 9

Keno ngày 16/08/2020 kỳ #0032000

01 02 15 18 19 23 34 36 40 44
51 56 63 69 71 73 74 75 79 80
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
9 11 11 9

Keno ngày 16/08/2020 kỳ #0031999

04 07 12 17 24 34 36 44 45 46
57 58 60 61 62 63 64 66 67 79
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
12 8 13 7

Keno ngày 16/08/2020 kỳ #0031998

12 13 15 23 27 29 34 35 41 42
43 44 56 64 67 68 69 71 73 77
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
7 13 12 8

Keno ngày 16/08/2020 kỳ #0031997

02 06 08 11 16 20 26 27 28 30
40 41 52 57 58 59 60 61 66 75
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
13 7 9 11