KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG POWER 6/55

1. Gồm 5 hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 01 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn ra bộ số trúng thưởng gồm 6 số trong các số từ 01 đến 55. Ngoài ra, một số đặc biệt sẽ được quay chọn từ 49 quả bóng còn lại trong lồng cầu sau khi đã chọn 6 quả bóng trước đó để xác định bộ số trúng thưởng cho giải Jackpot 2.

Ghi chú: O là các số trùng với kết quả quay số mở thưởng, không theo thứ tự

Trong trường hợp vé của người trúng thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng cao nhất.

Trong trường hợp có nhiều người trúng thưởng giải Jackpot thì giải Jackpot được chia đều theo tỷ lệ giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.

Giá trị lĩnh thưởng của các giải thưởng từ Giải Nhất đến Giải Ba được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Power 6/55 ngày 03/03/2022 kỳ #00692

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

35.512.784.850 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.612.531.650 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00692 ngày 03/03/2022

04 10 16 25 26 43 52

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 01/03/2022 kỳ #00691

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

33.707.650.350 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.411.961.150 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00691 ngày 01/03/2022

15 19 25 42 51 53 02

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 26/02/2022 kỳ #00690

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

31.793.086.200 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.199.231.800 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00690 ngày 26/02/2022

05 08 30 36 49 51 18

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 24/02/2022 kỳ #00689

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

78.554.607.600 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

529.848.650 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00689 ngày 24/02/2022

02 15 25 30 31 32 13

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 22/02/2022 kỳ #00688

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

76.942.780.500 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.945.386.250 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00688 ngày 22/02/2022

09 16 19 23 25 39 04

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây