KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG MAX 3D

1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi một số có 3 chữ số (Max 3D cơ bản)

a) Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải, cụ thể như sau:

– Giải Nhất: Quay số mở thưởng 02 lần chọn ra 2 số có 3 chữ số.

– Giải Nhì: Quay số mở thưởng 04 lần chọn ra 4 số, mỗi số có 3 chữ số.

– Giải Ba: Quay số mở thưởng 06 lần chọn ra 6 số, mỗi số có 3 chữ số.

– Giải Khuyến khích: Quay số mở thưởng 08 lần chọn ra 8 số, mỗi số có 3 chữ số.

b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:

– Trường hợp người tham gia dự thưởng có số tham gia dự thưởng trúng nhiều giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng bằng tổng số giải thưởng:

– Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung

– Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng

2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi hai số có 3 chữ số (Max 3D+).
a) Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng:

b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:

Max 3D ngày 06/01/2021 kỳ #00258

Giải nhất

1 9 3
4 2 7

Giải nhì

5 1 3
6 0 2
2 9 4
2 6 1

Giải ba

2 2 1
5 9 1
5 7 1
5 0 3
8 7 8
0 7 0

Giải khuyến khích

7 9 2
8 7 8
6 9 6
3 1 3
4 2 1
2 3 9
6 4 8
7 3 6

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6

Max 3D ngày 04/01/2021 kỳ #00257

Giải nhất

7 3 0
1 3 0

Giải nhì

0 6 4
6 4 3
2 9 7
0 8 3

Giải ba

3 5 8
5 8 7
3 3 7
8 9 3
9 1 2
4 9 3

Giải khuyến khích

6 6 1
2 1 9
2 5 2
1 4 5
3 7 4
6 8 8
7 4 8
5 2 5

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6

Max 3D ngày 01/01/2021 kỳ #00256

Giải nhất

2 0 0
7 9 4

Giải nhì

4 0 3
0 0 6
9 3 3
3 7 1

Giải ba

8 5 3
2 4 9
3 8 9
1 1 3
8 3 4
8 6 1

Giải khuyến khích

0 0 1
6 4 0
7 2 1
4 2 3
0 2 8
9 8 0
7 3 2
8 1 8

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6

Max 3D ngày 30/12/2020 kỳ #00255

Giải nhất

2 7 6
3 7 7

Giải nhì

2 3 0
5 6 8
3 7 8
6 6 1

Giải ba

0 2 1
5 5 2
3 0 0
7 9 8
6 1 2
2 9 1

Giải khuyến khích

1 0 5
6 1 0
8 6 7
2 9 6
4 3 5
8 4 6
1 5 9
3 8 2

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6

Max 3D ngày 28/12/2020 kỳ #00254

Giải nhất

6 5 4
6 8 9

Giải nhì

1 7 9
7 9 1
1 9 4
7 5 8

Giải ba

7 1 0
6 2 4
7 9 9
7 1 9
4 2 0
0 9 5

Giải khuyến khích

7 9 0
0 0 0
3 0 9
3 3 3
0 3 9
1 9 1
2 2 0
3 8 9

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6