KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG POWER 6/55

1. Gồm 5 hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 01 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn ra bộ số trúng thưởng gồm 6 số trong các số từ 01 đến 55. Ngoài ra, một số đặc biệt sẽ được quay chọn từ 49 quả bóng còn lại trong lồng cầu sau khi đã chọn 6 quả bóng trước đó để xác định bộ số trúng thưởng cho giải Jackpot 2.

Ghi chú: O là các số trùng với kết quả quay số mở thưởng, không theo thứ tự

Trong trường hợp vé của người trúng thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng cao nhất.

Trong trường hợp có nhiều người trúng thưởng giải Jackpot thì giải Jackpot được chia đều theo tỷ lệ giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.

Giá trị lĩnh thưởng của các giải thưởng từ Giải Nhất đến Giải Ba được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Power 6/55 ngày 17/09/2020 kỳ #00477

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

51.498.833.700 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.420.910.300 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00477 ngày 17/09/2020

01 05 28 43 44 53 49

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 15/09/2020 kỳ #00476

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

49.600.925.850 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.210.031.650 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00476 ngày 15/09/2020

13 14 15 17 26 53 21

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 12/09/2020 kỳ #00475

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

47.710.641.000 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.356.073.700 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00475 ngày 12/09/2020

20 21 24 30 31 44 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 10/09/2020 kỳ #00474

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

46.002.032.400 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.166.228.300 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00474 ngày 10/09/2020

18 25 27 37 45 50 52

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 08/09/2020 kỳ #00473

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

44.505.977.700 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.738.333.950 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00473 ngày 08/09/2020

22 47 48 52 53 55 14

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây