KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG POWER 6/55

1. Gồm 5 hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 01 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn ra bộ số trúng thưởng gồm 6 số trong các số từ 01 đến 55. Ngoài ra, một số đặc biệt sẽ được quay chọn từ 49 quả bóng còn lại trong lồng cầu sau khi đã chọn 6 quả bóng trước đó để xác định bộ số trúng thưởng cho giải Jackpot 2.

Ghi chú: O là các số trùng với kết quả quay số mở thưởng, không theo thứ tự

Trong trường hợp vé của người trúng thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng cao nhất.

Trong trường hợp có nhiều người trúng thưởng giải Jackpot thì giải Jackpot được chia đều theo tỷ lệ giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.

Giá trị lĩnh thưởng của các giải thưởng từ Giải Nhất đến Giải Ba được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Power 6/55 ngày 07/01/2021 kỳ #00525

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

34.330.228.050 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.160.279.900 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00525 ngày 07/01/2021

07 11 22 38 48 51 53

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 05/01/2021 kỳ #00524

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

32.887.708.950 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.911.224.400 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00524 ngày 05/01/2021

05 07 09 22 42 54 47

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 02/01/2021 kỳ #00523

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

31.214.532.450 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.725.315.900 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00523 ngày 02/01/2021

07 19 23 26 35 45 11

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 31/12/2020 kỳ #00522

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

81.778.372.050 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.590.367.850 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00522 ngày 31/12/2020

02 15 25 27 37 51 53

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 29/12/2020 kỳ #00521

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

79.249.782.900 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.309.413.500 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00521 ngày 29/12/2020

04 08 11 15 17 41 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây