KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG POWER 6/55

1. Gồm 5 hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 01 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn ra bộ số trúng thưởng gồm 6 số trong các số từ 01 đến 55. Ngoài ra, một số đặc biệt sẽ được quay chọn từ 49 quả bóng còn lại trong lồng cầu sau khi đã chọn 6 quả bóng trước đó để xác định bộ số trúng thưởng cho giải Jackpot 2.

Ghi chú: O là các số trùng với kết quả quay số mở thưởng, không theo thứ tự

Trong trường hợp vé của người trúng thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng cao nhất.

Trong trường hợp có nhiều người trúng thưởng giải Jackpot thì giải Jackpot được chia đều theo tỷ lệ giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.

Giá trị lĩnh thưởng của các giải thưởng từ Giải Nhất đến Giải Ba được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Power 6/55 ngày 16/06/2022 kỳ #00737

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

99.398.788.050 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

6.755.328.400 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00737 ngày 16/06/2022

09 13 21 40 51 54 04

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 14/06/2022 kỳ #00736

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

92.299.663.650 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

5.966.536.800 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00736 ngày 14/06/2022

02 15 26 32 35 36 16

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 11/06/2022 kỳ #00735

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

85.597.658.400 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

5.221.869.550 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00735 ngày 11/06/2022

10 18 23 25 45 47 38

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 09/06/2022 kỳ #00734

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

79.919.472.900 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4.590.960.050 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00734 ngày 09/06/2022

30 31 35 43 48 50 22

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 07/06/2022 kỳ #00733

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

74.335.915.200 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.970.564.750 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00733 ngày 07/06/2022

16 17 21 28 39 50 19

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây