KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG POWER 6/55

1. Gồm 5 hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 01 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn ra bộ số trúng thưởng gồm 6 số trong các số từ 01 đến 55. Ngoài ra, một số đặc biệt sẽ được quay chọn từ 49 quả bóng còn lại trong lồng cầu sau khi đã chọn 6 quả bóng trước đó để xác định bộ số trúng thưởng cho giải Jackpot 2.

Ghi chú: O là các số trùng với kết quả quay số mở thưởng, không theo thứ tự

Trong trường hợp vé của người trúng thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng cao nhất.

Trong trường hợp có nhiều người trúng thưởng giải Jackpot thì giải Jackpot được chia đều theo tỷ lệ giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.

Giá trị lĩnh thưởng của các giải thưởng từ Giải Nhất đến Giải Ba được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Power 6/55 ngày 15/08/2020 kỳ #00464

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

40.602.347.850 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.473.078.850 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00464 ngày 15/08/2020

01 11 29 30 41 51 04

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 13/08/2020 kỳ #00463

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

39.086.174.100 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.304.615.100 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00463 ngày 13/08/2020

03 25 28 44 49 54 19

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 11/08/2020 kỳ #00462

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

37.842.198.150 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.166.395.550 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00462 ngày 11/08/2020

02 12 33 39 52 53 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 08/08/2020 kỳ #00461

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

36.344.638.200 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

1.852.479.900 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00461 ngày 08/08/2020

03 12 24 26 36 43 08

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 06/08/2020 kỳ #00460

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

35.484.039.300 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.609.337.700 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00460 ngày 06/08/2020

02 05 21 24 26 27 11

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây