KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG KENO

1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi cơ bản
a) Gồm rất nhiều hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 20 lần trong 01 kỳ Quay số mở thưởng để lựa chọn ra 20 số trong tập hợp các số từ 01 đến 80:

b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:

* Tổng giá trị trả thưởng tối đa thanh toán cho Hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng:

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng giải thưởng

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ/(chia cho) số lần trúng thưởng

– Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị phải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng

– Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung

2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi bổ sung
a) Các cách chơi bổ sung dựa vào kết quả Quay số mở thưởng của cách chơi cơ bản để xác định giải thưởng

b) Cơ cấu giải thưởng cho một (01) vé tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau

Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi bổ sung
Giá trị lĩnh thưởng đươc tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng
Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung
Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất ứng với mỗi cách chơi bổ sung.
Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.
Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu và giá trị của các giải thưởng, Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.

Keno ngày 15/08/2020 kỳ #0031918

03 07 09 11 20 24 33 40 41 43
44 53 60 61 63 65 70 71 75 77
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
6 14 12 8

Keno ngày 15/08/2020 kỳ #0031917

13 20 24 28 31 32 33 39 45 47
50 56 63 64 65 68 69 76 78 80
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
11 9 12 8

Keno ngày 15/08/2020 kỳ #0031916

02 03 08 09 11 14 19 20 22 25
30 37 43 44 45 62 66 70 78 80
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
12 8 8 12

Keno ngày 15/08/2020 kỳ #0031915

06 07 11 15 17 19 20 27 29 41
43 44 46 49 50 58 66 68 76 80
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
10 10 11 9

Keno ngày 15/08/2020 kỳ #0031914

01 03 13 15 19 24 31 33 38 41
45 53 55 56 61 64 72 77 79 80
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
6 14 11 9

Keno ngày 15/08/2020 kỳ #0031913

02 04 07 18 19 20 24 29 31 35
37 40 44 49 50 53 68 71 72 73
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
10 10 8 12

Keno ngày 15/08/2020 kỳ #0031912

03 06 07 13 16 18 25 28 34 40
46 50 54 65 67 68 70 72 74 78
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
14 6 10 10

Keno ngày 15/08/2020 kỳ #0031911

03 05 08 09 14 15 22 26 29 35
41 43 47 53 56 57 63 71 76 78
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
7 13 10 10

Keno ngày 15/08/2020 kỳ #0031910

02 04 08 09 11 13 15 19 22 27
32 35 38 40 52 54 58 70 72 74
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
13 7 6 14

Keno ngày 15/08/2020 kỳ #0031909

11 14 17 21 24 28 29 32 35 36
37 38 48 57 58 63 70 76 78 79
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
11 9 8 12