KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG KENO

1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi cơ bản
a) Gồm rất nhiều hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 20 lần trong 01 kỳ Quay số mở thưởng để lựa chọn ra 20 số trong tập hợp các số từ 01 đến 80:

b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:

* Tổng giá trị trả thưởng tối đa thanh toán cho Hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng:

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng giải thưởng

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ/(chia cho) số lần trúng thưởng

– Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị phải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng

– Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung

2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi bổ sung
a) Các cách chơi bổ sung dựa vào kết quả Quay số mở thưởng của cách chơi cơ bản để xác định giải thưởng

b) Cơ cấu giải thưởng cho một (01) vé tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau

Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi bổ sung
Giá trị lĩnh thưởng đươc tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng
Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung
Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất ứng với mỗi cách chơi bổ sung.
Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.
Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu và giá trị của các giải thưởng, Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.

Keno ngày 27/08/2020 kỳ #0033000

03 05 11 17 18 19 22 25 26 28
35 41 58 59 62 65 67 69 75 78
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
7 13 9 11

Keno ngày 27/08/2020 kỳ #0032985

01 04 05 09 12 14 21 25 27 28
29 38 51 52 54 57 60 64 72 77
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
10 10 8 12

Keno ngày 27/08/2020 kỳ #0032984

02 09 19 23 26 32 36 45 48 49
52 53 57 60 63 70 71 72 73 80
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
10 10 13 7

Keno ngày 27/08/2020 kỳ #0032983

06 08 11 13 15 19 20 28 36 39
50 52 56 59 60 61 65 67 68 69
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
10 10 10 10

Keno ngày 27/08/2020 kỳ #0032982

06 11 15 20 25 28 29 37 38 44
45 46 49 52 57 62 66 71 72 73
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
10 10 11 9

Keno ngày 27/08/2020 kỳ #0032981

04 16 17 20 25 29 34 36 38 45
49 50 51 54 61 64 65 70 74 76
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
12 8 11 9

Keno ngày 27/08/2020 kỳ #0032980

01 03 07 08 09 13 14 20 26 30
35 39 40 44 56 62 65 69 74 80
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
11 9 7 13

Keno ngày 27/08/2020 kỳ #0032979

05 13 17 22 26 28 34 37 39 49
62 63 66 67 70 71 72 76 77 79
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
9 11 11 9

Keno ngày 27/08/2020 kỳ #0032978

02 03 04 09 10 30 32 35 37 38
39 43 45 47 48 56 61 66 68 70
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
11 9 9 11

Keno ngày 27/08/2020 kỳ #0032977

01 02 09 12 14 16 18 20 35 38
43 45 52 57 58 59 60 66 71 79
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
11 9 10 10