KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG MAX 4D

1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi cơ bản.

a) Gồm 5 hạng giải và được quay số mở thưởng 6 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 6 số trúng giải, cụ thể như sau:

– Giải Nhất: Quay số mở thưởng 01 lần chọn ra 1 số có 4 chữ số.

– Giải Nhì: Quay số mở thưởng 02 lần chọn ra 2 số, mỗi số có 4 chữ số.

– Giải Ba: Quay số mở thưởng 03 lần chọn ra 3 số, mỗi số có 4 chữ số.

b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:

– Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.

– Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi theo tổ hợp số:

a) Gồm 3 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi cơ bản để xác định giải thưởng.

b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:

Max 4D ngày 07/01/2021 kỳ #00633

Giải nhất

6 7 6 7

Giải nhì

1 6 5 2

xx

xx

3 7 7 2

Giải ba

3 2 2 5
2 0 9 3
2 0 1 7

Giải khuyến khích 1

X 7 6 7

Giải khuyến khích 2

X X 6 7

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự. Riêng với cách chơi tổ hợp số(có 3 hạng giải Nhất, Nhì, Ba) cách xác định giải thưởng không phụ thuộc vào thứ tự các chữ số của kết quả quay số mở thưởng

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Max 4D ngày 05/01/2021 kỳ #00632

Giải nhất

0 3 6 7

Giải nhì

3 8 8 7

xx

xx

4 5 8 1

Giải ba

6 7 4 7
4 2 6 0
8 9 3 8

Giải khuyến khích 1

X 3 6 7

Giải khuyến khích 2

X X 6 7

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự. Riêng với cách chơi tổ hợp số(có 3 hạng giải Nhất, Nhì, Ba) cách xác định giải thưởng không phụ thuộc vào thứ tự các chữ số của kết quả quay số mở thưởng

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Max 4D ngày 02/01/2021 kỳ #00631

Giải nhất

5 3 1 8

Giải nhì

1 4 5 8

xx

xx

7 9 3 1

Giải ba

9 9 6 3
3 4 7 9
7 9 7 9

Giải khuyến khích 1

X 3 1 8

Giải khuyến khích 2

X X 1 8

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự. Riêng với cách chơi tổ hợp số(có 3 hạng giải Nhất, Nhì, Ba) cách xác định giải thưởng không phụ thuộc vào thứ tự các chữ số của kết quả quay số mở thưởng

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Max 4D ngày 31/12/2020 kỳ #00630

Giải nhất

2 8 0 8

Giải nhì

4 0 4 1

xx

xx

2 1 7 7

Giải ba

7 6 3 8
7 4 5 4
5 2 8 8

Giải khuyến khích 1

X 8 0 8

Giải khuyến khích 2

X X 0 8

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự. Riêng với cách chơi tổ hợp số(có 3 hạng giải Nhất, Nhì, Ba) cách xác định giải thưởng không phụ thuộc vào thứ tự các chữ số của kết quả quay số mở thưởng

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Max 4D ngày 29/12/2020 kỳ #00629

Giải nhất

4 4 7 7

Giải nhì

6 0 1 1

xx

xx

2 0 2 3

Giải ba

9 3 9 4
1 5 2 2
4 3 5 0

Giải khuyến khích 1

X 4 7 7

Giải khuyến khích 2

X X 7 7

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự. Riêng với cách chơi tổ hợp số(có 3 hạng giải Nhất, Nhì, Ba) cách xác định giải thưởng không phụ thuộc vào thứ tự các chữ số của kết quả quay số mở thưởng

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7