KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG KENO

1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi cơ bản
a) Gồm rất nhiều hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 20 lần trong 01 kỳ Quay số mở thưởng để lựa chọn ra 20 số trong tập hợp các số từ 01 đến 80:

b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:

* Tổng giá trị trả thưởng tối đa thanh toán cho Hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng:

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng giải thưởng

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ/(chia cho) số lần trúng thưởng

– Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị phải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng

– Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung

2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi bổ sung
a) Các cách chơi bổ sung dựa vào kết quả Quay số mở thưởng của cách chơi cơ bản để xác định giải thưởng

b) Cơ cấu giải thưởng cho một (01) vé tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau

Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi bổ sung
Giá trị lĩnh thưởng đươc tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng
Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung
Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất ứng với mỗi cách chơi bổ sung.
Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.
Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu và giá trị của các giải thưởng, Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.

Keno ngày 16/08/2020 kỳ #0031996

09 10 11 12 15 17 23 26 27 30
33 35 39 44 56 59 61 62 63 69
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
7 13 7 13

Keno ngày 16/08/2020 kỳ #0031995

01 09 12 14 17 19 27 29 30 31
43 46 48 49 51 62 67 74 77 78
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
8 12 10 10

Keno ngày 16/08/2020 kỳ #0031994

07 08 13 21 24 27 29 30 35 40
43 44 49 50 53 58 62 66 68 71
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
10 10 10 10

Keno ngày 16/08/2020 kỳ #0031993

02 07 09 21 23 31 34 35 36 38
59 63 68 70 72 73 74 76 77 78
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
10 10 10 10

Keno ngày 16/08/2020 kỳ #0031992

02 05 10 11 16 18 21 24 28 31
34 38 40 41 50 53 65 70 72 76
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
13 7 7 13

Keno ngày 16/08/2020 kỳ #0031991

01 05 06 09 15 23 28 29 30 31
32 33 35 41 54 55 65 68 76 78
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
8 12 7 13

Keno ngày 16/08/2020 kỳ #0031990

08 13 21 22 29 30 31 34 36 37
39 43 45 49 54 57 64 66 74 78
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
10 10 9 11

Keno ngày 16/08/2020 kỳ #0031989

05 06 09 16 17 23 29 30 31 33
45 58 60 63 64 66 68 69 73 75
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
8 12 10 10

Keno ngày 16/08/2020 kỳ #0031988

04 07 08 13 18 22 27 28 29 33
36 44 48 53 58 66 69 70 77 80
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
12 8 9 11

Keno ngày 16/08/2020 kỳ #0031987

03 08 15 17 19 27 28 29 32 38
49 51 54 56 58 60 68 73 75 76
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
10 10 10 10