KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG KENO

1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi cơ bản
a) Gồm rất nhiều hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 20 lần trong 01 kỳ Quay số mở thưởng để lựa chọn ra 20 số trong tập hợp các số từ 01 đến 80:

b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:

* Tổng giá trị trả thưởng tối đa thanh toán cho Hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng:

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng giải thưởng

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ/(chia cho) số lần trúng thưởng

– Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị phải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng

– Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung

2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi bổ sung
a) Các cách chơi bổ sung dựa vào kết quả Quay số mở thưởng của cách chơi cơ bản để xác định giải thưởng

b) Cơ cấu giải thưởng cho một (01) vé tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau

Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi bổ sung
Giá trị lĩnh thưởng đươc tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng
Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung
Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất ứng với mỗi cách chơi bổ sung.
Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.
Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu và giá trị của các giải thưởng, Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.

Keno ngày 05/08/2020 kỳ #0030920

01 03 05 06 08 17 19 20 23 30
39 45 46 48 56 67 69 72 76 79
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
9 11 9 11

Keno ngày 05/08/2020 kỳ #0030919

01 08 09 15 23 27 30 35 40 43
44 46 49 52 55 58 66 70 76 79
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
10 10 11 9

Keno ngày 05/08/2020 kỳ #0030918

02 03 04 07 08 13 15 19 25 32
36 51 64 65 67 68 69 72 75 77
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
8 12 9 11

Keno ngày 05/08/2020 kỳ #0030917

01 06 08 16 21 24 25 42 48 49
51 56 58 60 62 66 72 74 77 78
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
14 6 13 7

Keno ngày 05/08/2020 kỳ #0030916

02 05 08 09 12 17 18 22 27 32
35 36 40 44 46 48 60 67 68 78
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
14 6 7 13

Keno ngày 05/08/2020 kỳ #0030915

04 14 17 18 20 29 30 31 32 33
35 46 47 54 56 63 65 75 76 78
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
11 9 9 11

Keno ngày 05/08/2020 kỳ #0030914

03 07 21 26 29 36 38 42 46 48
49 52 53 58 60 65 66 68 73 74
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
12 8 13 7

Keno ngày 05/08/2020 kỳ #0030913

05 12 15 16 17 19 20 27 29 30
33 38 45 57 59 64 67 69 73 79
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
6 14 8 12

Keno ngày 05/08/2020 kỳ #0030912

05 07 10 19 21 24 31 34 38 46
49 50 53 60 62 64 65 66 73 76
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
11 9 11 9

Keno ngày 05/08/2020 kỳ #0030911

06 08 10 12 15 19 23 31 32 36
39 44 51 52 54 57 61 76 79 80
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
11 9 9 11