KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG POWER 6/55

1. Gồm 5 hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 01 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn ra bộ số trúng thưởng gồm 6 số trong các số từ 01 đến 55. Ngoài ra, một số đặc biệt sẽ được quay chọn từ 49 quả bóng còn lại trong lồng cầu sau khi đã chọn 6 quả bóng trước đó để xác định bộ số trúng thưởng cho giải Jackpot 2.

Ghi chú: O là các số trùng với kết quả quay số mở thưởng, không theo thứ tự

Trong trường hợp vé của người trúng thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng cao nhất.

Trong trường hợp có nhiều người trúng thưởng giải Jackpot thì giải Jackpot được chia đều theo tỷ lệ giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.

Giá trị lĩnh thưởng của các giải thưởng từ Giải Nhất đến Giải Ba được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Power 6/55 ngày 26/12/2020 kỳ #00520

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

76.465.061.400 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.570.655.700 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00520 ngày 26/12/2020

01 24 33 41 43 51 48

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 24/12/2020 kỳ #00519

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

73.684.926.750 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.261.751.850 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00519 ngày 24/12/2020

11 19 34 41 44 48 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 22/12/2020 kỳ #00518

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

71.329.160.100 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4.265.037.300 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00518 ngày 22/12/2020

10 11 16 29 35 38 03

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 19/12/2020 kỳ #00517

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

69.054.094.650 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4.012.252.250 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00517 ngày 19/12/2020

14 20 32 34 37 49 31

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 17/12/2020 kỳ #00516

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

66.665.164.800 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.746.815.600 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00516 ngày 17/12/2020

15 25 27 35 40 48 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây