KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG POWER 6/55

1. Gồm 5 hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 01 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn ra bộ số trúng thưởng gồm 6 số trong các số từ 01 đến 55. Ngoài ra, một số đặc biệt sẽ được quay chọn từ 49 quả bóng còn lại trong lồng cầu sau khi đã chọn 6 quả bóng trước đó để xác định bộ số trúng thưởng cho giải Jackpot 2.

Ghi chú: O là các số trùng với kết quả quay số mở thưởng, không theo thứ tự

Trong trường hợp vé của người trúng thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng cao nhất.

Trong trường hợp có nhiều người trúng thưởng giải Jackpot thì giải Jackpot được chia đều theo tỷ lệ giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.

Giá trị lĩnh thưởng của các giải thưởng từ Giải Nhất đến Giải Ba được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Power 6/55 ngày 27/03/2021 kỳ #00558

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

126.215.215.950 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4.774.016.925 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00558 ngày 27/03/2021

05 11 17 20 26 37 12

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 25/03/2021 kỳ #00557

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

121.944.966.150 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

9.073.561.650 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00557 ngày 25/03/2021

19 20 24 29 36 39 22

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 23/03/2021 kỳ #00556

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

117.790.059.900 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

8.611.905.400 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00556 ngày 23/03/2021

09 13 17 33 34 53 31

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 20/03/2021 kỳ #00555

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

113.097.886.500 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

8.090.552.800 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00555 ngày 20/03/2021

16 18 20 25 35 36 17

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 18/03/2021 kỳ #00554

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

108.239.519.100 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

7.550.734.200 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00554 ngày 18/03/2021

17 24 38 41 46 54 51

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây