KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG POWER 6/55

1. Gồm 5 hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 01 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn ra bộ số trúng thưởng gồm 6 số trong các số từ 01 đến 55. Ngoài ra, một số đặc biệt sẽ được quay chọn từ 49 quả bóng còn lại trong lồng cầu sau khi đã chọn 6 quả bóng trước đó để xác định bộ số trúng thưởng cho giải Jackpot 2.

Ghi chú: O là các số trùng với kết quả quay số mở thưởng, không theo thứ tự

Trong trường hợp vé của người trúng thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng cao nhất.

Trong trường hợp có nhiều người trúng thưởng giải Jackpot thì giải Jackpot được chia đều theo tỷ lệ giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.

Giá trị lĩnh thưởng của các giải thưởng từ Giải Nhất đến Giải Ba được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Power 6/55 ngày 04/08/2020 kỳ #00459

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

34.160.517.300 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.462.279.700 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00459 ngày 04/08/2020

10 15 20 21 32 51 08

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 01/08/2020 kỳ #00458

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

32.664.333.450 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.296.037.050 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00458 ngày 01/08/2020

13 18 29 30 40 47 04

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 30/07/2020 kỳ #00457

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

31.179.786.600 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.131.087.400 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00457 ngày 30/07/2020

06 07 16 26 29 54 04

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 28/07/2020 kỳ #00456

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

108.125.269.950 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

6.969.310.000 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00456 ngày 28/07/2020

03 11 20 34 44 54 16

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 25/07/2020 kỳ #00455

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

102.347.224.500 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

6.327.304.950 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00455 ngày 25/07/2020

02 19 21 34 54 55 24

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây