KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG POWER 6/55

1. Gồm 5 hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 01 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn ra bộ số trúng thưởng gồm 6 số trong các số từ 01 đến 55. Ngoài ra, một số đặc biệt sẽ được quay chọn từ 49 quả bóng còn lại trong lồng cầu sau khi đã chọn 6 quả bóng trước đó để xác định bộ số trúng thưởng cho giải Jackpot 2.

Ghi chú: O là các số trùng với kết quả quay số mở thưởng, không theo thứ tự

Trong trường hợp vé của người trúng thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng cao nhất.

Trong trường hợp có nhiều người trúng thưởng giải Jackpot thì giải Jackpot được chia đều theo tỷ lệ giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.

Giá trị lĩnh thưởng của các giải thưởng từ Giải Nhất đến Giải Ba được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Power 6/55 ngày 04/06/2022 kỳ #00732

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

70.506.838.200 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.545.111.750 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00732 ngày 04/06/2022

03 17 27 30 34 49 25

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 02/06/2022 kỳ #00731

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

67.823.715.000 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.246.986.950 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00731 ngày 02/06/2022

07 11 28 30 33 50 49

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 31/05/2022 kỳ #00730

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

65.600.832.450 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4.929.246.350 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00730 ngày 31/05/2022

04 10 15 16 47 51 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 28/05/2022 kỳ #00729

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

62.757.436.800 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4.613.313.500 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00729 ngày 28/05/2022

33 36 38 42 43 46 03

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 26/05/2022 kỳ #00728

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

60.427.002.000 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4.354.376.300 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00728 ngày 26/05/2022

04 30 32 39 41 53 42

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây