KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG POWER 6/55

1. Gồm 5 hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 01 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn ra bộ số trúng thưởng gồm 6 số trong các số từ 01 đến 55. Ngoài ra, một số đặc biệt sẽ được quay chọn từ 49 quả bóng còn lại trong lồng cầu sau khi đã chọn 6 quả bóng trước đó để xác định bộ số trúng thưởng cho giải Jackpot 2.

Ghi chú: O là các số trùng với kết quả quay số mở thưởng, không theo thứ tự

Trong trường hợp vé của người trúng thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng cao nhất.

Trong trường hợp có nhiều người trúng thưởng giải Jackpot thì giải Jackpot được chia đều theo tỷ lệ giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.

Giá trị lĩnh thưởng của các giải thưởng từ Giải Nhất đến Giải Ba được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Power 6/55 ngày 27/01/2022 kỳ #00678

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

50.363.385.150 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

5.506.353.100 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00678 ngày 27/01/2022

01 26 31 36 40 46 28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 25/01/2022 kỳ #00677

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

47.714.037.600 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

5.211.981.150 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00677 ngày 25/01/2022

02 16 17 20 31 51 50

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 22/01/2022 kỳ #00676

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

44.903.463.150 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4.899.695.100 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00676 ngày 22/01/2022

02 06 16 29 37 42 22

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 20/01/2022 kỳ #00675

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

42.691.966.950 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4.653.973.300 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00675 ngày 20/01/2022

08 21 32 34 41 46 48

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 18/01/2022 kỳ #00674

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

40.661.845.500 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4.428.404.250 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00674 ngày 18/01/2022

06 15 16 33 41 43 51

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây