KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG POWER 6/55

1. Gồm 5 hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 01 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn ra bộ số trúng thưởng gồm 6 số trong các số từ 01 đến 55. Ngoài ra, một số đặc biệt sẽ được quay chọn từ 49 quả bóng còn lại trong lồng cầu sau khi đã chọn 6 quả bóng trước đó để xác định bộ số trúng thưởng cho giải Jackpot 2.

Ghi chú: O là các số trùng với kết quả quay số mở thưởng, không theo thứ tự

Trong trường hợp vé của người trúng thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng cao nhất.

Trong trường hợp có nhiều người trúng thưởng giải Jackpot thì giải Jackpot được chia đều theo tỷ lệ giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.

Giá trị lĩnh thưởng của các giải thưởng từ Giải Nhất đến Giải Ba được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Power 6/55 ngày 24/05/2022 kỳ #00727

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

57.772.834.500 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4.059.468.800 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00727 ngày 24/05/2022

18 31 32 46 50 52 28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 21/05/2022 kỳ #00726

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

55.087.218.300 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.761.067.000 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00726 ngày 21/05/2022

19 32 38 40 45 48 02

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 19/05/2022 kỳ #00725

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

52.849.603.650 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.512.443.150 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00725 ngày 19/05/2022

03 06 31 40 47 54 08

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 17/05/2022 kỳ #00724

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

50.454.523.200 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.246.323.100 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00724 ngày 17/05/2022

11 17 25 29 45 48 53

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 14/05/2022 kỳ #00723

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

48.237.615.300 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

2.323.615.375 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00723 ngày 14/05/2022

02 28 30 43 44 55 22

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây