KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG POWER 6/55

1. Gồm 5 hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 01 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn ra bộ số trúng thưởng gồm 6 số trong các số từ 01 đến 55. Ngoài ra, một số đặc biệt sẽ được quay chọn từ 49 quả bóng còn lại trong lồng cầu sau khi đã chọn 6 quả bóng trước đó để xác định bộ số trúng thưởng cho giải Jackpot 2.

Ghi chú: O là các số trùng với kết quả quay số mở thưởng, không theo thứ tự

Trong trường hợp vé của người trúng thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng cao nhất.

Trong trường hợp có nhiều người trúng thưởng giải Jackpot thì giải Jackpot được chia đều theo tỷ lệ giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.

Giá trị lĩnh thưởng của các giải thưởng từ Giải Nhất đến Giải Ba được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Power 6/55 ngày 15/01/2022 kỳ #00673

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

38.394.271.200 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4.176.451.550 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00673 ngày 15/01/2022

20 26 41 46 47 48 18

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 13/01/2022 kỳ #00672

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

36.143.063.400 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.926.317.350 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00672 ngày 13/01/2022

07 12 17 26 37 46 28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 11/01/2022 kỳ #00671

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

34.313.096.550 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.722.987.700 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00671 ngày 11/01/2022

12 25 26 28 33 46 22

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 08/01/2022 kỳ #00670

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

32.041.280.550 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.470.563.700 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00670 ngày 08/01/2022

06 17 37 41 48 50 13

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 06/01/2022 kỳ #00669

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

40.268.451.000 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.243.754.750 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00669 ngày 06/01/2022

04 08 14 21 30 49 38

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây