KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG POWER 6/55

1. Gồm 5 hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 01 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn ra bộ số trúng thưởng gồm 6 số trong các số từ 01 đến 55. Ngoài ra, một số đặc biệt sẽ được quay chọn từ 49 quả bóng còn lại trong lồng cầu sau khi đã chọn 6 quả bóng trước đó để xác định bộ số trúng thưởng cho giải Jackpot 2.

Ghi chú: O là các số trùng với kết quả quay số mở thưởng, không theo thứ tự

Trong trường hợp vé của người trúng thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng cao nhất.

Trong trường hợp có nhiều người trúng thưởng giải Jackpot thì giải Jackpot được chia đều theo tỷ lệ giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.

Giá trị lĩnh thưởng của các giải thưởng từ Giải Nhất đến Giải Ba được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Power 6/55 ngày 23/07/2020 kỳ #00454

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

97.175.363.250 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

5.752.653.700 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00454 ngày 23/07/2020

04 12 31 47 49 52 02

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 21/07/2020 kỳ #00453

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

91.825.726.800 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

5.158.249.650 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00453 ngày 21/07/2020

06 14 31 37 38 44 04

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 18/07/2020 kỳ #00452

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

86.441.982.150 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4.560.055.800 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00452 ngày 18/07/2020

03 13 22 28 30 53 16

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 16/07/2020 kỳ #00451

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

82.008.822.450 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4.067.482.500 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00451 ngày 16/07/2020

02 05 11 20 24 32 06

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 14/07/2020 kỳ #00450

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

77.917.521.900 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.612.893.550 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00450 ngày 14/07/2020

05 22 32 34 43 51 12

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây