KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG POWER 6/55

1. Gồm 5 hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 01 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn ra bộ số trúng thưởng gồm 6 số trong các số từ 01 đến 55. Ngoài ra, một số đặc biệt sẽ được quay chọn từ 49 quả bóng còn lại trong lồng cầu sau khi đã chọn 6 quả bóng trước đó để xác định bộ số trúng thưởng cho giải Jackpot 2.

Ghi chú: O là các số trùng với kết quả quay số mở thưởng, không theo thứ tự

Trong trường hợp vé của người trúng thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng cao nhất.

Trong trường hợp có nhiều người trúng thưởng giải Jackpot thì giải Jackpot được chia đều theo tỷ lệ giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.

Giá trị lĩnh thưởng của các giải thưởng từ Giải Nhất đến Giải Ba được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Power 6/55 ngày 16/03/2021 kỳ #00553

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

103.455.782.400 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

7.019.207.900 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00553 ngày 16/03/2021

03 31 45 46 49 54 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 13/03/2021 kỳ #00552

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

98.550.537.600 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

6.474.180.700 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00552 ngày 13/03/2021

07 19 20 23 36 55 09

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 11/03/2021 kỳ #00551

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

95.157.557.400 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

6.097.182.900 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00551 ngày 11/03/2021

04 05 12 25 43 44 27

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 09/03/2021 kỳ #00550

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

92.543.076.300 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

5.806.685.000 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00550 ngày 09/03/2021

15 18 29 35 47 54 20

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 06/03/2021 kỳ #00549

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

89.006.712.600 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

5.413.755.700 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00549 ngày 06/03/2021

18 24 34 39 46 55 04

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây