KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG POWER 6/55

1. Gồm 5 hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 01 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn ra bộ số trúng thưởng gồm 6 số trong các số từ 01 đến 55. Ngoài ra, một số đặc biệt sẽ được quay chọn từ 49 quả bóng còn lại trong lồng cầu sau khi đã chọn 6 quả bóng trước đó để xác định bộ số trúng thưởng cho giải Jackpot 2.

Ghi chú: O là các số trùng với kết quả quay số mở thưởng, không theo thứ tự

Trong trường hợp vé của người trúng thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng cao nhất.

Trong trường hợp có nhiều người trúng thưởng giải Jackpot thì giải Jackpot được chia đều theo tỷ lệ giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.

Giá trị lĩnh thưởng của các giải thưởng từ Giải Nhất đến Giải Ba được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Power 6/55 ngày 15/12/2020 kỳ #00515

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

64.462.833.300 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.502.112.100 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00515 ngày 15/12/2020

10 11 13 35 38 49 14

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 12/12/2020 kỳ #00514

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

62.117.400.450 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.241.508.450 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00514 ngày 12/12/2020

03 14 32 36 41 46 54

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 10/12/2020 kỳ #00513

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

59.943.824.400 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

1.613.626.825 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00513 ngày 10/12/2020

03 31 34 36 44 54 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 08/12/2020 kỳ #00512

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

57.898.541.550 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

691.674.190 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00512 ngày 08/12/2020

02 17 32 33 38 45 37

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 05/12/2020 kỳ #00511

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

55.474.428.900 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.189.025.100 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00511 ngày 05/12/2020

10 28 29 30 37 38 36

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây