KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG POWER 6/55

1. Gồm 5 hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 01 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn ra bộ số trúng thưởng gồm 6 số trong các số từ 01 đến 55. Ngoài ra, một số đặc biệt sẽ được quay chọn từ 49 quả bóng còn lại trong lồng cầu sau khi đã chọn 6 quả bóng trước đó để xác định bộ số trúng thưởng cho giải Jackpot 2.

Ghi chú: O là các số trùng với kết quả quay số mở thưởng, không theo thứ tự

Trong trường hợp vé của người trúng thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng cao nhất.

Trong trường hợp có nhiều người trúng thưởng giải Jackpot thì giải Jackpot được chia đều theo tỷ lệ giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.

Giá trị lĩnh thưởng của các giải thưởng từ Giải Nhất đến Giải Ba được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Power 6/55 ngày 11/07/2020 kỳ #00449

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

74.543.157.300 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.237.964.150 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00449 ngày 11/07/2020

03 04 06 14 20 38 35

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 09/07/2020 kỳ #00448

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

72.401.479.950 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.472.460.950 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00448 ngày 09/07/2020

03 10 11 17 26 54 21

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 07/07/2020 kỳ #00447

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

70.362.637.500 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.245.922.900 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00447 ngày 07/07/2020

07 24 32 35 48 50 01

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 04/07/2020 kỳ #00446

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

68.149.331.400 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.853.016.050 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00446 ngày 04/07/2020

03 09 10 18 29 45 36

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 02/07/2020 kỳ #00445

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

66.366.603.300 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.654.935.150 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00445 ngày 02/07/2020

04 10 20 38 48 53 05

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây