KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG POWER 6/55

1. Gồm 5 hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 01 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn ra bộ số trúng thưởng gồm 6 số trong các số từ 01 đến 55. Ngoài ra, một số đặc biệt sẽ được quay chọn từ 49 quả bóng còn lại trong lồng cầu sau khi đã chọn 6 quả bóng trước đó để xác định bộ số trúng thưởng cho giải Jackpot 2.

Ghi chú: O là các số trùng với kết quả quay số mở thưởng, không theo thứ tự

Trong trường hợp vé của người trúng thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng cao nhất.

Trong trường hợp có nhiều người trúng thưởng giải Jackpot thì giải Jackpot được chia đều theo tỷ lệ giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.

Giá trị lĩnh thưởng của các giải thưởng từ Giải Nhất đến Giải Ba được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Power 6/55 ngày 04/01/2022 kỳ #00668

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

38.074.658.250 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.897.184.250 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00668 ngày 04/01/2022

11 17 22 28 39 49 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 01/01/2022 kỳ #00667

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

35.927.361.300 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.658.595.700 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00667 ngày 01/01/2022

04 25 28 32 33 55 03

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 30/12/2021 kỳ #00666

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

33.605.699.250 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.400.633.250 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00666 ngày 30/12/2021

09 25 27 32 37 46 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 28/12/2021 kỳ #00665

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

32.003.504.400 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.222.611.600 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00665 ngày 28/12/2021

03 08 09 40 44 48 02

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 25/12/2021 kỳ #00664

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

214.130.470.800 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

2.693.336.350 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00664 ngày 25/12/2021

06 08 23 25 33 35 27

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây