KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG POWER 6/55

1. Gồm 5 hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 01 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn ra bộ số trúng thưởng gồm 6 số trong các số từ 01 đến 55. Ngoài ra, một số đặc biệt sẽ được quay chọn từ 49 quả bóng còn lại trong lồng cầu sau khi đã chọn 6 quả bóng trước đó để xác định bộ số trúng thưởng cho giải Jackpot 2.

Ghi chú: O là các số trùng với kết quả quay số mở thưởng, không theo thứ tự

Trong trường hợp vé của người trúng thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng cao nhất.

Trong trường hợp có nhiều người trúng thưởng giải Jackpot thì giải Jackpot được chia đều theo tỷ lệ giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.

Giá trị lĩnh thưởng của các giải thưởng từ Giải Nhất đến Giải Ba được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Power 6/55 ngày 12/05/2022 kỳ #00722

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

45.524.219.700 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4.345.742.350 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00722 ngày 12/05/2022

09 18 24 43 44 50 15

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 10/05/2022 kỳ #00721

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

43.368.051.000 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4.106.168.050 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00721 ngày 10/05/2022

12 18 41 43 47 51 10

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 07/05/2022 kỳ #00720

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

40.960.429.950 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.838.654.600 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00720 ngày 07/05/2022

15 32 33 36 43 46 31

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 05/05/2022 kỳ #00719

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

38.990.566.200 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.619.780.850 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00719 ngày 05/05/2022

27 29 33 39 47 53 55

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 03/05/2022 kỳ #00718

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

37.087.734.000 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.408.355.050 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00718 ngày 03/05/2022

01 22 38 48 49 53 42

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây