KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG POWER 6/55

1. Gồm 5 hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 01 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn ra bộ số trúng thưởng gồm 6 số trong các số từ 01 đến 55. Ngoài ra, một số đặc biệt sẽ được quay chọn từ 49 quả bóng còn lại trong lồng cầu sau khi đã chọn 6 quả bóng trước đó để xác định bộ số trúng thưởng cho giải Jackpot 2.

Ghi chú: O là các số trùng với kết quả quay số mở thưởng, không theo thứ tự

Trong trường hợp vé của người trúng thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng cao nhất.

Trong trường hợp có nhiều người trúng thưởng giải Jackpot thì giải Jackpot được chia đều theo tỷ lệ giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.

Giá trị lĩnh thưởng của các giải thưởng từ Giải Nhất đến Giải Ba được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Power 6/55 ngày 12/10/2021 kỳ #00632

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

74.329.390.200 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4.580.090.300 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00632 ngày 12/10/2021

14 17 31 33 42 50 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 09/10/2021 kỳ #00631

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

71.577.732.450 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4.274.350.550 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00631 ngày 09/10/2021

01 22 25 38 39 54 19

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 07/10/2021 kỳ #00630

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

69.234.635.100 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4.014.006.400 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00630 ngày 07/10/2021

06 15 21 24 45 55 46

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 05/10/2021 kỳ #00629

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

67.505.291.850 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.821.857.150 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00629 ngày 05/10/2021

11 16 17 19 38 43 24

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 02/10/2021 kỳ #00628

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

65.583.214.500 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.608.293.000 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00628 ngày 02/10/2021

05 06 22 26 49 51 32

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây