KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG KENO

1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi cơ bản
a) Gồm rất nhiều hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 20 lần trong 01 kỳ Quay số mở thưởng để lựa chọn ra 20 số trong tập hợp các số từ 01 đến 80:

b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:

* Tổng giá trị trả thưởng tối đa thanh toán cho Hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng:

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng giải thưởng

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ/(chia cho) số lần trúng thưởng

– Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị phải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng

– Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung

2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi bổ sung
a) Các cách chơi bổ sung dựa vào kết quả Quay số mở thưởng của cách chơi cơ bản để xác định giải thưởng

b) Cơ cấu giải thưởng cho một (01) vé tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau

Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi bổ sung
Giá trị lĩnh thưởng đươc tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng
Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung
Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất ứng với mỗi cách chơi bổ sung.
Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.
Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu và giá trị của các giải thưởng, Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.

Keno ngày 15/08/2020 kỳ #0031884

11 13 14 24 32 33 35 37 38 46
47 49 51 55 56 58 61 67 74 80
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
9 11 11 9

Keno ngày 15/08/2020 kỳ #0031883

01 05 08 11 13 15 22 23 26 28
33 42 43 55 56 57 67 69 76 77
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
7 13 9 11

Keno ngày 15/08/2020 kỳ #0031882

03 07 11 16 17 20 21 27 29 32
34 43 44 54 59 62 65 74 75 76
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
9 11 9 11

Keno ngày 15/08/2020 kỳ #0031881

04 05 06 08 10 12 24 26 28 31
33 34 36 42 53 58 62 65 67 68
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
14 6 7 13

Keno ngày 15/08/2020 kỳ #0031880

05 13 14 15 19 20 25 26 31 39
41 43 51 52 56 57 69 75 76 80
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
7 13 10 10

Keno ngày 15/08/2020 kỳ #0031879

01 03 10 13 14 19 20 21 22 28
30 31 32 41 48 50 59 60 62 78
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
12 8 7 13

Keno ngày 15/08/2020 kỳ #0031878

02 04 12 14 18 25 30 32 40 42
44 46 51 55 60 66 72 76 78 80
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
17 3 11 9

Keno ngày 15/08/2020 kỳ #0031877

02 10 11 15 24 31 38 42 44 48
58 59 60 61 62 65 69 73 79 80
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
11 9 13 7

Keno ngày 15/08/2020 kỳ #0031876

02 11 16 17 19 27 34 35 37 43
44 47 52 54 55 58 60 61 65 73
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
8 12 11 9

Keno ngày 15/08/2020 kỳ #0031875

06 12 13 16 18 27 30 34 37 40
47 51 62 63 64 66 67 70 71 72
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
12 8 10 10