KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG KENO

1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi cơ bản
a) Gồm rất nhiều hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 20 lần trong 01 kỳ Quay số mở thưởng để lựa chọn ra 20 số trong tập hợp các số từ 01 đến 80:

b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:

* Tổng giá trị trả thưởng tối đa thanh toán cho Hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng:

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng giải thưởng

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ/(chia cho) số lần trúng thưởng

– Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị phải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng

– Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung

2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi bổ sung
a) Các cách chơi bổ sung dựa vào kết quả Quay số mở thưởng của cách chơi cơ bản để xác định giải thưởng

b) Cơ cấu giải thưởng cho một (01) vé tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau

Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi bổ sung
Giá trị lĩnh thưởng đươc tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng
Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung
Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất ứng với mỗi cách chơi bổ sung.
Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.
Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu và giá trị của các giải thưởng, Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.

Keno ngày 15/08/2020 kỳ #0031901

07 09 20 25 29 35 36 37 38 49
55 58 63 64 69 72 74 75 76 78
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
9 11 11 9

Keno ngày 15/08/2020 kỳ #0031900

07 10 11 13 17 21 27 28 31 32
34 39 40 47 49 61 70 71 75 78
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
7 13 7 13

Keno ngày 15/08/2020 kỳ #0031899

05 08 13 14 17 19 27 28 33 34
38 40 45 55 56 60 61 67 73 78
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
9 11 8 12

Keno ngày 15/08/2020 kỳ #0031898

06 08 09 15 17 30 31 32 34 38
40 41 47 64 67 69 70 71 79 80
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
10 10 9 11

Keno ngày 15/08/2020 kỳ #0031897

03 05 06 09 20 22 23 26 27 34
35 38 54 62 63 68 69 71 73 76
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
10 10 8 12

Keno ngày 15/08/2020 kỳ #0031896

02 04 06 11 13 15 18 25 26 28
30 37 38 58 61 62 64 74 79 80
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
13 7 7 13

Keno ngày 15/08/2020 kỳ #0031895

01 09 13 19 24 29 35 36 41 48
54 59 61 63 64 66 70 74 78 80
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
10 10 12 8

Keno ngày 15/08/2020 kỳ #0031894

02 03 12 13 14 21 23 25 39 47
49 50 62 67 69 71 74 75 77 80
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
7 13 11 9

Keno ngày 15/08/2020 kỳ #0031893

01 04 08 13 22 23 26 30 36 38
44 45 54 56 57 59 60 65 73 75
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
11 9 10 10

Keno ngày 15/08/2020 kỳ #0031892

04 05 10 11 19 20 23 25 26 29
31 33 40 47 54 63 64 73 74 78
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
9 11 7 13