KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG KENO

1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi cơ bản
a) Gồm rất nhiều hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 20 lần trong 01 kỳ Quay số mở thưởng để lựa chọn ra 20 số trong tập hợp các số từ 01 đến 80:

b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:

* Tổng giá trị trả thưởng tối đa thanh toán cho Hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng:

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng giải thưởng

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ/(chia cho) số lần trúng thưởng

– Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị phải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng

– Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung

2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi bổ sung
a) Các cách chơi bổ sung dựa vào kết quả Quay số mở thưởng của cách chơi cơ bản để xác định giải thưởng

b) Cơ cấu giải thưởng cho một (01) vé tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau

Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi bổ sung
Giá trị lĩnh thưởng đươc tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng
Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung
Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất ứng với mỗi cách chơi bổ sung.
Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.
Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu và giá trị của các giải thưởng, Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.

Keno ngày 27/08/2020 kỳ #0032976

03 05 06 11 23 25 27 36 37 38
43 51 54 57 64 66 68 74 75 78
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
9 11 10 10

Keno ngày 27/08/2020 kỳ #0032975

07 12 15 16 21 22 25 34 36 37
39 41 44 49 53 58 60 72 74 79
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
10 10 9 11

Keno ngày 27/08/2020 kỳ #0032974

01 02 07 11 13 18 25 28 31 38
43 47 56 60 64 66 67 68 74 79
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
10 10 10 10

Keno ngày 27/08/2020 kỳ #0032973

01 03 04 06 10 15 22 23 24 37
44 53 54 59 62 64 71 73 74 79
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
10 10 10 10

Keno ngày 27/08/2020 kỳ #0032972

01 04 07 08 11 13 14 15 16 20
30 34 35 37 38 58 61 65 66 80
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
11 9 5 15

Keno ngày 27/08/2020 kỳ #0032971

07 10 12 21 27 32 38 42 46 47
51 55 59 64 67 69 74 76 78 80
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
11 9 13 7

Keno ngày 27/08/2020 kỳ #0032970

01 15 18 20 22 25 29 31 33 37
39 50 56 59 65 67 68 72 74 77
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
8 12 9 11

Keno ngày 27/08/2020 kỳ #0032969

01 02 04 07 13 14 17 25 29 30
45 46 47 57 61 62 64 67 68 71
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
8 12 10 10

Keno ngày 27/08/2020 kỳ #0032968

02 10 11 18 21 25 26 30 33 36
43 45 50 54 55 56 63 64 68 69
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
11 9 10 10

Keno ngày 27/08/2020 kỳ #0032967

03 04 05 08 16 18 20 23 27 28
29 33 40 52 54 57 64 69 70 74
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
12 8 7 13