KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG KENO

1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi cơ bản
a) Gồm rất nhiều hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 20 lần trong 01 kỳ Quay số mở thưởng để lựa chọn ra 20 số trong tập hợp các số từ 01 đến 80:

b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:

* Tổng giá trị trả thưởng tối đa thanh toán cho Hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng:

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng giải thưởng

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ/(chia cho) số lần trúng thưởng

– Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị phải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng

– Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung

2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi bổ sung
a) Các cách chơi bổ sung dựa vào kết quả Quay số mở thưởng của cách chơi cơ bản để xác định giải thưởng

b) Cơ cấu giải thưởng cho một (01) vé tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau

Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi bổ sung
Giá trị lĩnh thưởng đươc tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng
Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung
Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất ứng với mỗi cách chơi bổ sung.
Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.
Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu và giá trị của các giải thưởng, Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.

Keno ngày 15/08/2020 kỳ #0031893

01 04 08 13 22 23 26 30 36 38
44 45 54 56 57 59 60 65 73 75
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
11 9 10 10

Keno ngày 15/08/2020 kỳ #0031892

04 05 10 11 19 20 23 25 26 29
31 33 40 47 54 63 64 73 74 78
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
9 11 7 13

Keno ngày 15/08/2020 kỳ #0031891

02 08 14 17 26 29 32 36 39 44
45 46 47 57 63 65 66 68 69 79
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
10 10 11 9

Keno ngày 15/08/2020 kỳ #0031890

08 11 14 16 18 23 27 36 37 39
43 47 48 50 51 53 55 56 75 77
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
8 12 10 10

Keno ngày 15/08/2020 kỳ #0031889

04 07 08 19 23 35 36 38 39 42
45 49 58 60 62 66 68 75 76 79
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
11 9 11 9

Keno ngày 15/08/2020 kỳ #0031888

01 02 03 04 06 09 14 27 29 30
35 38 39 56 66 69 70 73 78 80
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
11 9 7 13

Keno ngày 15/08/2020 kỳ #0031887

06 10 12 13 15 34 35 39 41 44
45 46 56 66 69 70 72 74 76 78
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
13 7 12 8

Keno ngày 15/08/2020 kỳ #0031886

14 18 21 24 29 32 36 37 40 45
46 50 55 56 59 61 71 72 73 79
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
10 10 11 9

Keno ngày 15/08/2020 kỳ #0031885

08 16 18 19 31 37 38 40 45 50
52 56 62 66 67 69 71 75 76 77
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
11 9 12 8

Keno ngày 15/08/2020 kỳ #0031884

11 13 14 24 32 33 35 37 38 46
47 49 51 55 56 58 61 67 74 80
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
9 11 11 9