KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG KENO

1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi cơ bản
a) Gồm rất nhiều hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 20 lần trong 01 kỳ Quay số mở thưởng để lựa chọn ra 20 số trong tập hợp các số từ 01 đến 80:

b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:

* Tổng giá trị trả thưởng tối đa thanh toán cho Hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng:

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng giải thưởng

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ/(chia cho) số lần trúng thưởng

– Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị phải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng

– Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung

2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi bổ sung
a) Các cách chơi bổ sung dựa vào kết quả Quay số mở thưởng của cách chơi cơ bản để xác định giải thưởng

b) Cơ cấu giải thưởng cho một (01) vé tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau

Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi bổ sung
Giá trị lĩnh thưởng đươc tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng
Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung
Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất ứng với mỗi cách chơi bổ sung.
Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.
Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu và giá trị của các giải thưởng, Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.

Keno ngày 27/08/2020 kỳ #0032966

02 05 08 10 14 17 19 20 22 30
33 34 42 44 47 50 51 59 62 70
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
13 7 8 12

Keno ngày 26/08/2020 kỳ #0032965

01 06 07 20 28 29 30 32 34 41
42 43 45 48 49 52 57 65 73 77
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
9 11 11 9

Keno ngày 26/08/2020 kỳ #0032964

02 09 11 21 23 24 28 34 35 44
47 54 60 61 65 70 74 77 78 80
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
11 9 11 9

Keno ngày 26/08/2020 kỳ #0032963

02 05 07 09 20 21 22 23 26 34
38 43 46 47 51 58 66 73 74 79
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
10 10 9 11

Keno ngày 26/08/2020 kỳ #0032962

06 07 08 10 15 16 25 29 33 42
43 45 47 48 52 54 62 63 68 71
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
10 10 11 9

Keno ngày 26/08/2020 kỳ #0032961

03 06 12 25 26 29 35 38 40 43
49 52 54 60 61 62 70 71 78 80
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
12 8 11 9

Keno ngày 26/08/2020 kỳ #0032960

03 04 10 12 17 22 33 36 37 41
51 54 58 61 65 66 67 68 70 71
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
10 10 11 9

Keno ngày 26/08/2020 kỳ #0032959

02 07 12 18 20 25 27 29 31 33
38 45 55 61 64 69 73 74 75 79
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
7 13 9 11

Keno ngày 26/08/2020 kỳ #0032958

01 02 06 16 20 22 27 28 37 43
44 45 49 50 52 53 69 72 76 78
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
12 8 11 9

Keno ngày 26/08/2020 kỳ #0032957

10 11 15 22 26 27 29 31 35 36
37 41 44 46 50 52 56 59 77 80
Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
10 10 9 11