KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG POWER 6/55

1. Gồm 5 hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 01 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn ra bộ số trúng thưởng gồm 6 số trong các số từ 01 đến 55. Ngoài ra, một số đặc biệt sẽ được quay chọn từ 49 quả bóng còn lại trong lồng cầu sau khi đã chọn 6 quả bóng trước đó để xác định bộ số trúng thưởng cho giải Jackpot 2.

Ghi chú: O là các số trùng với kết quả quay số mở thưởng, không theo thứ tự

Trong trường hợp vé của người trúng thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng cao nhất.

Trong trường hợp có nhiều người trúng thưởng giải Jackpot thì giải Jackpot được chia đều theo tỷ lệ giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.

Giá trị lĩnh thưởng của các giải thưởng từ Giải Nhất đến Giải Ba được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Power 6/55 ngày 30/04/2022 kỳ #00717

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

35.131.524.600 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.190.998.450 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00717 ngày 30/04/2022

11 23 51 52 53 54 27

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 28/04/2022 kỳ #00716

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

33.412.538.550 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.162.155.150 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00716 ngày 28/04/2022

08 24 25 32 37 44 03

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 26/04/2022 kỳ #00715

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

31.953.142.200 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

5.726.646.150 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00715 ngày 26/04/2022

14 22 24 25 43 49 17

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 23/04/2022 kỳ #00714

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

92.575.628.850 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

5.509.630.350 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00714 ngày 23/04/2022

03 27 36 41 49 55 18

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 21/04/2022 kỳ #00713

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

87.502.919.250 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4.945.995.950 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00713 ngày 21/04/2022

21 24 27 34 38 42 46

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây