KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG POWER 6/55

1. Gồm 5 hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 01 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn ra bộ số trúng thưởng gồm 6 số trong các số từ 01 đến 55. Ngoài ra, một số đặc biệt sẽ được quay chọn từ 49 quả bóng còn lại trong lồng cầu sau khi đã chọn 6 quả bóng trước đó để xác định bộ số trúng thưởng cho giải Jackpot 2.

Ghi chú: O là các số trùng với kết quả quay số mở thưởng, không theo thứ tự

Trong trường hợp vé của người trúng thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng cao nhất.

Trong trường hợp có nhiều người trúng thưởng giải Jackpot thì giải Jackpot được chia đều theo tỷ lệ giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.

Giá trị lĩnh thưởng của các giải thưởng từ Giải Nhất đến Giải Ba được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Power 6/55 ngày 26/08/2021 kỳ #00612

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

43.714.673.400 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.096.866.550 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00612 ngày 26/08/2021

11 13 20 51 53 55 04

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 24/08/2021 kỳ #00611

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

42.842.874.450 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4.007.094.000 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00611 ngày 24/08/2021

02 04 07 18 30 35 20

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 21/08/2021 kỳ #00610

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

41.956.676.850 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.908.627.600 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00610 ngày 21/08/2021

22 24 27 37 38 48 14

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 19/08/2021 kỳ #00609

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

41.150.223.750 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.819.021.700 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00609 ngày 19/08/2021

05 09 12 20 43 51 13

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 22/07/2021 kỳ #00608

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

39.750.460.500 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.663.492.450 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00608 ngày 22/07/2021

02 20 24 39 46 53 55

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây