KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG POWER 6/55

1. Gồm 5 hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 01 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn ra bộ số trúng thưởng gồm 6 số trong các số từ 01 đến 55. Ngoài ra, một số đặc biệt sẽ được quay chọn từ 49 quả bóng còn lại trong lồng cầu sau khi đã chọn 6 quả bóng trước đó để xác định bộ số trúng thưởng cho giải Jackpot 2.

Ghi chú: O là các số trùng với kết quả quay số mở thưởng, không theo thứ tự

Trong trường hợp vé của người trúng thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng cao nhất.

Trong trường hợp có nhiều người trúng thưởng giải Jackpot thì giải Jackpot được chia đều theo tỷ lệ giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.

Giá trị lĩnh thưởng của các giải thưởng từ Giải Nhất đến Giải Ba được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Power 6/55 ngày 19/04/2022 kỳ #00712

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

84.160.173.900 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4.574.579.800 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00712 ngày 19/04/2022

02 07 13 28 29 34 39

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 16/04/2022 kỳ #00711

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

80.758.885.350 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4.196.658.850 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00711 ngày 16/04/2022

04 08 39 41 53 55 52

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 14/04/2022 kỳ #00710

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

77.809.523.700 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.868.952.000 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00710 ngày 14/04/2022

01 05 09 34 37 45 52

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 12/04/2022 kỳ #00709

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

75.356.765.400 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.596.423.300 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00709 ngày 12/04/2022

11 18 20 22 25 40 05

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

Power 6/55 ngày 09/04/2022 kỳ #00708

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

72.264.577.800 VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.252.846.900 VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00708 ngày 09/04/2022

02 03 19 28 42 45 12

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây